Besökare: 369812
EnglishGermanSwedish

Regler

TILLÄMPNINGSOMRÅDE
1. Utöver allmänna bestämmelser gäller följande lokala tillägg för Barkensjöarnas fiskevårdområdes sjöar, med undantag av Flaten, Igeltjärn samt Tunkarlsbobäcken. För dessa gäller särskilda föreskrifter.

UPPLÅTELSE AV FISKE
2. För att nyttja fisket inom FVO skall fiskekortet lösas och medföras vid fiske. Fiskerättsägare inom FVO löser årskort till reducerat pris.
3.Korttyper och giltighetstider

Fiskekort typ 1
ÅRSKORT gäller 1/1-31/12
MÅNADSKORT gäller 30 dagar
DYGNSKORT gäller 24 timmar (gäller ej dagkort för put-and-take-fisket i Flaten, se nedan!)
GÄSTKORT gäller 1/1-31/12
TÄVLINGSKORT gäller under tävling max 24 timmar

Fiskekort typ 2
Tilläggskort för nät och trolling. Kan endast lösas i kombination med årskort.

FÖRESKRIFTER FÖR FISKET
4.1 Årskortet gäller för innehavaren och dennes make/maka/sambo och berättigar till handredskapsfiske och max 20 angeldon, 20 bult eller 20 saxar, max 2 märdar, 2 mörtstugor och lakstrutar (obegränsat), långrev samt 2st beten per båt.
4.2 Månadskort, samma regler som 4.1
4.3 Dygnskort berättigar till handredskapsfiske och max 20 angeldon eller 20 bult.
4.4 Tävlingskortet gäller för tävling med pimpel eller metspö. Annan form av tävlingsfiske ansökes hos styrelsen senast 14 dagar före tävlingsdag.
4.5 Årskort för fiskerättsägare berättigar till fiske enligt 4.1, 4.7, 4.13 och 4.14.
4.6 Gästkortet får lösas av den som innehar årskort i FVO och gäller för tillfälliga gäster från annan ort i årskortsägarens närvaro.
4.7 Nätfiskekort berättigar till utlägg av max 3 nät á 30m = 90m per fisketillfälle. Båda ändarna skall markeras med stor tydlig nätboj eller likvärdig. Mer än 90m nät får ej seriekopplas.
4.8 Nätfiske upplåtes endast för fiskerättsägare samt ortsbor som är mantalsskrivna inom Smedjebackens och Fagersta kommuner, samt ägare av fritidshus inom FVO.
4.9 Fritt handredskapsfiske för barn under 16år.
4.10 Nätfiskeförbud råder i Saxen.
4.11 Förbud att fiska med nät och mjärdar i samtliga rinnade vatten.
4.12 Trollingfiske. max 10 beten per båt. Paravan/Pulkor och dylikt som är förankrade med lina/vajer mer än 10m från båt, skallvara försedd med flaggstång och varningsflagga.
4.13 Ryssjefiske får bedrivas med max 2 ryssjor.

MINIMIMÅTT OCH FÅNGSTBEGRÄNSNING
5. Gös och öring 50cm Lax 50cm Fisk för vilken föreskrivs minimimått får ej föras iland delad. Av dessa arter får landas högst sammanlagt 3 per dag.

UTSTÅENDE REDSKAP
6. Alla utestående redskap skall markeras med tydliga flöten eller ruska (på is) samt fiskarens namnoch tel.nr.

SPECIELLA BESTÄMMELSER FÖR Barken, Saxen, Vevungen samt V. & Ö. Sveten
7.1 Förbud att fiska med mjärdar och mörtstugor under tiden 1/7-30/9.
7.2 Fiskådra i vilken det råder nätfiskeförbud finns i sunden i Nor, Huggnora, Kolpebostreken samt sundet till Saxen.

KRÄFTFISKE
8. Fiskestämman beslutar om regler och tider för kräftfiske varje år. Övrig tid är kräftfiske förbjudet, med undantag av provfiske och omplantering som utföres av personal som styrelsen utsett. Se mer om årets kräftfiske här.

TOTALT FISKEFÖRBUD
9. 15/9-31/12 i vattendrag som står i förbindelse med Barken samt vid – Tunkarlsbobäcken utlopp i Södra Barken 100m norr och söder om utloppet ut till sjöns mittlinje. – Plågbäckens utlopp i Viksviken 100m norr och söder om utloppet ut till vikens mittlinje. – Hemviken Norra Barken, området norr ut från en linje, Kärrmesholmens södra spets till Norra Getö mot fastlandet och i östlig riktning mot Rånäsberget. – Vevungen, från Jättholmens norra del till dammluckorna i Semla. – Hyttån Fiskeförbud till 100 m utanför och på sidorna av mynningen.

SPECIALREGLER FLATEN
Endast fiskekort märkt Dagkort Flaten gäller för fiske i sjön Flaten.
Regler för vattnet finns vid sjön samt här. OBS att dagskorten numera gäller bara fram till midnatt, och inte som tidigare i 24 timmar!

SPECIALREGLER SNUVTJÄRN
Vatten med karp.
Regler och fångstraportblankett
I övrigt ingår denna sjö i de vanliga korten.

KONTROLLAVGIFTER SOM FASSTÄLLDES VID FISKESTÄMMA 2012-04-11
Kräftfiske olovlig tid enligt områdesbestämmelser 2 500 kr
Överskridet antal burar 1 000 kr
Fiske kräftor utan kräftfiskekort 1 000 kr
Trolligfiske utan giltigt trollingkort 1 000 kr
För många fiskedon, spön, nät, angeldon 1 000 kr
Fiske på fiskeförbudsområde (fredat område) 2500 kr
Rovfiske av sättfisk i anslutning till utsättning 1000 kr (ej följt angivet mått på respektive fisksort)