Besökare: 369819
EnglishGermanSwedish

Kräftfiske

Klicka på nedanstående länkar för att ta del av styrelsens förslag.
Motion Saxe 2019 Yttrande över motion 2019
Yttrande över motion 2019

Förslag till kräftfiskeregler För Barkensjöarnas FVOF Från år 2020 och tillsvidare

 

Orsken till förnyade regler är:

  • att ha så enhetliga regler som möjligt
  • att långsiktigt ha ett så uthålligt fiske som möjligt
  • att förenkla tillsyn
  • att undvika överfiske på platser där bestånden är svaga ( beror på biotopen )
  • numera är det förbjudet att göra omflyttning/förstärkning av bestånden ( Eu-förordning )

 

Fiskerättsägare fiskar ett första tillfälle, en valfri kväll-natt under andra helgen i augusti, fredag kl 17.00 till måndag kl 08.00.

Fiskerättsägare som fiskar dag 2 eller dag 3 vid varje tillfälle skall anmäla detta via mail till kräftfiskeansvariga; i norra Barken – sven.gustavsson@swipnet.se, mellanBarken – esso.johansson@telia.com och södra Barken –  jan.larsson68@gmail.com

Fiskerättsägare fiskar ett andra tillfälle, en valfri kväll-natt helgen efter allmänhetens fiske, fredag kl 17.00 till måndag kl 08.00.

Fiskerättsägare inom Saxe, Huggnora,Tinkarlsbo och  Fallbyn får inbjuda gäst att tillsammans med fiskerättsägaren fiska första helgen. Giltiga fiskekort och kräftfiskekort skall innehas av gästen.

Allmänhetens fiske i utlottade sektioner samt, Strandtomtägare i upplåtna skifteslag fiskar fjärde helgen i augusti fredag kl 17.00 till lördag kl 08.00.

Fisketiderna är beroende av tävlingen Poker Run och kan förändras/tidigareläggas beroende på datum för tävlingen.

Alla redskap skall vara märkta med fiskarens namn och tel.nr. Eljest kan de konfiskeras.

Högst 10 burar får användas per fiskare

Fiskeresultatet skall rapporteras till Sven Gustavsson, 0703409208, sven.gustavsson@swipnet.se eller Jan Larsson, 0702403102, jan.larsson68@gmail.com. Detta är nödvändigt för att kunna följa beståndets utveckling.

Alla tider annonseras i Börsen och Väsman Runt.

Instruktioner kommer att läggas ut på hemsidan.

Styrelsen för B FVOF

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Barkensjöarnas Fiskevårdsområde

Kräftfiske 2019 för fiskerättsägare

Kräftfiske får ske vid ett tillfälle den 9 eller 10 eller 11 augusti. Ett av dessa datum gäller även för gäster  inom Huggnora, Tunkarsbo, Fallbyn. Gäster fiskar tillsammans med inbjudaren/fiskerättsägaren.Samt ett andra tillfälle den 30  eller 31 augusti eller 1 september. Då gäller inte gäster.För Saxe skifteslag – som har enskilt kräftfiskevatten – gäller särskilda regler.

Kräftfiske 2019 för Ortsbor och strandtomtsägare

Kräftfisket skall genomföras den 23 augusti

Ansökan om plats skall vara inne senast sista maj.

10 st burar får användas mellan kl 17.00 och 08.00 morgonen efter.

 Detta är viktigt för kräftfiske

Ni rapporterar hur många ni tog hem och hur många ni slängde i, och om det var skador på kräftorna.Om detta inte sker riskerar ni att inte få fiska nästa år !

Namn och telefon nummer skall finnas på flötena till burarna.

OBS. Ta med dig allt skräp som har blivit när du fiskar. Eldning på fiskeplatsen sker på egen risk.  Kolla med brandförsvaret vad som gäller vid aktuellt fisketillfälle. Använd helst grill med ben.

Behöver du hjälp under kvällen/natten eller har frågor, sök kontakt med våra servicebåtar. Vi har gula jackor med FVOs emblem. Du kan även söka oss på  mobilnummer.

Kontrollavgift tillämpas vid överträdelse

VI ÖNSKAR GOD FISKELYCKA

Fångsten skall rapporteras senast 8/9 till

      Barkensjöarnas FVO                                      Barkensjöarnas FVO

c/o Sven Gustavsson                                      c/o Jan Larsson

Trollbäcksvägen 12                                          Kavelbrobacken 15

777 91 Smedjebacken                                     737 33 Fagersta

Mobil 070-3409208                                       Mobil 070-2403102                                  

e-mail sven.gustavsson@swipnet.se        e-mail: jan.larsson68@gmail.com