Besökare: 369823
EnglishGermanSwedish

Prislista fiskekort

 FISKEKORTSPRISER. Beslutade av stämman 2017.   Gäller för år 2018. 

Fiskerättsbevis för andelsägare inom BVFOF  50:- kr/kalenderår
Fiskerättsbevis för endast säljas av den som har tillgång till fiskerättslängden. 

Årsfiskekort för handredskap till allmänheten  200:- kr/kalenderår

Tilläggskort för nät och trolling.  250:- kr/kalenderår
(Årsfiskekort måste innehavas, totala årspriset för nät-och trollingfiskare är sålunda 450:- kr)

Dagkort för trolling  180:- kr

Månadskort för handredskapsfiske  75:- kr

Dygnskort för handredskapsfiske  50:- kr

Tävlingskort   10:- kr per deltagare, min. pris 100:- kr

Gästårskort  200:- kr/kalenderår

Kräftfiskekort  150:- kr
( Kräver innehav av fiskerättsbevis eller årskort)

 

Barn under 16 år får fiska gratis med handredskap.  

 

Nätkort får endast lösas av den som är mantalsskriven i Smedjebacken och Fagersta kommuner eller fritidshusägare inom nämnda kommuner. 

Som trollingfiske räknas 3 eller flera spön med max 10 beten. Ett eller två spön med ett bete på vardera räknas som handredskap.

Gästårskort får lösas av den som innehar fiskerättsbevis eller årsfiskekort och gäller för tillfälliga gäster från annan ort och i årskortsägarens närvaro.