Besökare: 248619

Prislista fiskekort

 FISKEKORTSPRISER. Beslutade av stämman 2014.  

Fiskerättsbevis (1) för andelsägare inom BVFOF 50:- kr
Årsfiskekort för handredskap till allmänheten  200:- kr
Tilläggskort för nät och trolling. (årsfiskekort måste innehavas) 200:- kr
Nätkort får endast lösas av den som är mantalsskriven i Smedjebacken och Fagersta kommuner eller fritidshusägare inom nämnda kommuner. 
Dagkort för trolling  150:- kr
Månadskort för handredskapsfiske  75:- kr
Dygnskort för handredskapsfiske 30:- kr
Tävlingskort   5:- kr per deltagare, min. pris 100:- kr 
Gästårskort (2)  200:- kr
Kräftfiskekort  (kräver innehav av fiskerättsbevis eller årskort) 150:- kr  
Barn under 16 år får fiska gratis med handredskap.  
Årspriset för nät-och trollingfiskare är 400:- kr

Som trollingfiske räknas 3 eller flera spön med max 10 beten.
Ett eller två spön med ett bete på vardera räknas som handredskap.

(1) Fiskerättsbevis för endast säljas av den som har tillgång till fiskerättslängden.   
(2) Gästårskort får lösas av den som innehar fiskerättsbevis eller årsfiskekort och gäller för tillfälliga gäster från annan ort och i årskortsägarens närvaro.