Besökare: 364574
EnglishGermanSwedish

Introduktion

Fiskevårdsområdets  vatten spänner över Barkens sammanlagt drygt 3000 ha till mindre skogssjöar på endast någon hektar. Fiskbestånden består i huvudsak av gädda, abborre, lake och vitfisk. Därutöver lax, öring, gös och sik i Barken, Saxen och Vevungen. Goda stammar av siklöja finns i Barken och Västra Sveten. Vi hoppas att ni bland områdets många fiskevatten skall finna något som passar ert fiske. Tala gärna med fisketillsyningsmännen eller kontaktpersonerna om det är något ni undrar över eller tycker är oklart. Tänk på att fiskekortsinnehavaren har skyldighet att informera sig om gällande bestämmelser och regler. Överträdelser av dessa medför att rätten till fiske omedelbart förverkas. Ha alltid fiskekort eller fiskerättsbevis tillgängligt så att dessa kan uppvisas för uppsyningsmännen.